Newsletter August 2012

Dear Friends,

Please see the English language version that follows the Greek language version

****************************************************************************************************************************************

Προς ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας

Οι Φίλοι των Καλντεριμιών του Νοτίου Πηλίου- Εκλογές 2012

Αγαπητοί φίλοι

Σύμφωνα με τους κανόνες του συλλόγου μας έχουμε αρχαιρεσίες κάθε δυο χρόνια το Νοέμβριο. Οι επόμενες αρχαιρεσίες θα γίνουν το Νοέμβριο του 2012.

Θα εκλέξουμε τα εφτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) τα οποία και θα διοικήσουν το σύλλογο για τα επόμενα δυο χρόνια. Τα εφτά αυτά μέλη εν συνεχεία θα εκλέξουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τον Γραμματέα του συλλόγου μας. Οι αρμοδιότητες τους είναι να οργανώσουν τις ομάδες εργασίας, τους τρόπους αύξησης των εσόδων, την στρατολόγηση καινούριων μελών και τα προγράμματα περιπάτου. Επίσης την προώθηση και διάδοση των δραστηριοτήτων μας μέσω των emails προς τα μέλη μας, του blog και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ερχόμαστε σε επαφή με τον τύπο και τα κανάλια τηλεόρασης, και δίνουμε πληροφορίες σε φυλλάδια σχετικά με τις διαδρομές περιπάτου στο Νότιο Πήλιο. Η διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, καθώς επίσης και η γραπτή τήρηση στοιχείων γενικότερα είναι σημαντικά. Όλα τα μέλη του ΔΣ εργάζονται εθελοντικά, χωρίς καμία αμοιβή.

Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 150 μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για το ΔΣ. Για να εξασκήσει κανείς το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου μας και με την προϋπόθεση να έχει τακτοποιήσει κάθε οικονομική του εκκρεμότητα σχετικά με την ετήσια συνδρομή του (€10) μέχρι και το 2012.

Δεν υπάρχουν κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να είναι στο ΔΣ (με την προϋπόθεση να είναι μέλος του συλλόγου μας), αλλά η ακόλουθη πληροφόρηση ίσως σας είναι χρήσιμη. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ χρησιμοποιείται η ελληνική, καθώς επίσης και η αγγλική γλώσσα. Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νότιο Πήλιο κατά την διάρκεια του έτους . Συνήθως συναντιόμαστε περίπου 6 φορές το χρόνο αλλά θα μπορούσε να είναι συχνότερα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Χαρακτηριστικό ενός μέλους του ΔΣ θα πρέπει να είναι ο ενθουσιασμός του στην διοίκηση και στις δραστηριότητες γενικότερα των Φίλων των Καλντεριμιών. Μέρος της εργασίας μας είναι να ερχόμαστε σε επαφή με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες οργανώσεις, να συνεργαζόμαστε με αυτούς και μερικές φορές να τους προκαλούμε θετικά.

Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν ο σύλλογός μας και το ΔΣ πολιτικά ουδέτεροι. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέλος το οποίο ασχολείται με την πολιτική τοπικά ίσως βρεθεί στη μέση της σύγκρουσης συμφερόντων εάν ταυτόχρονα αποτελεί μέλος και του ΔΣ μας.

Θα θέλαμε να μάθουμε τη θέση των μελών του συλλόγου μας στα κάτωθι:

1. Την δυνατότητα να ψηφίσει κανείς μέσω ταχυδρομείου ή e mail στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας το Νοέμβριο 2012 και φυσικά μελλοντικά.

2. Να υποβάλλει υποψηφιότητα για το ΔΣ.

Είναι πρόθεσή μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών και τους υποψηφίους, έτσι ώστε όσον το δυνατόν περισσότερα μέλη μας έχουν πληροφόρηση και λάβουν μέρος στις εκλογές του ΔΣ το Νοέμβριο 2012.

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά, μέσω του blog μας http://www.pelionwalks@wordpress.com, καθώς επίσης μέσω e mail προς όλα τα μέλη μας.

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας και θα βοηθήσει το σημερινό ΔΣ να σχεδιάσει τη διαδικασία των εκλογών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπηρετεί τους σκοπούς του συλλόγου μας και των μελών του.

Chris Wicks

Αντιπρόεδρος

*****************************************************************************************************************************************

News Letter

The Friends of the Kalderimi of South Pelion – Elections 2012.

Dear Friends,

Under the rules of our society we hold elections every 2 years in November. The next elections will be in November 2012.

The election will select the seven committee members who will manage the society for the following 2 years. The roles of the committee include, President, Vice President, Treasurer, Secretary plus 3 other committee posts. The work includes organizing working groups, fundraising, membership and walking programs. Promoting and communicating our work and activities, through member’s emails, blog and social media.

To inform the wider community we engage with the press and TV stations and produce information leaflets about walking routes in South Pelion. The management of the society’s finances and record keeping is an important task. All members of the management committee are unpaid volunteers.

We currently have about 150 members who are entitled to vote and to stand for election to the management committee. To be eligible to vote or be a committee member you must be a full member and to have paid all your annual membership subscriptions (€10) up to 2012.

There are no specific rules about who can be on the committee (except that they are full members of the society) but the following information may be helpful. Our committee currently works in the Greek language and also in English. A committee member needs to be able to attend meetings in South Pelion throughout the year. We meet about 6 times a year, but it could be more often if necessary. A committee member should be enthusiastic to get involved in the management and general activities of the Friends of the Kalderimi. Our work means we need to engage with local government and other organizations, work with them and sometimes to challenge them.

It is important that we remain politically neutral as an organization and as a committee. Therefore a member who is a local politician may find a conflict of interest to also serve on the management committee.

We are interested to know if our members would like:-

1. The possibility to vote by post or e mail at our society election in November 2012 and future elections.

2. To stand for election as a committee member.

We intend to circulate information about our election process and candidates so that as many members as possible can be informed about and participate in our management committee elections in November 2012.

This information will also be published on our blog http://www.pelionwalks@wordpress.com and by e mail to members

Your feedback is important to us and will help the current committee plan an election process that best serves the needs of the syllogos and our membership.

Chris Wicks

Vice President

Advertisements

About pelionwalks

We are a society who promote the restoration and use of old footpaths in the South Pelion area.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s